Cõi Concept | Cốt Bracelet

by Cuội Spirit

2.870.000₫ SKU: C3SB02 - 18K gold-plated Bronze

Bảng quy đổi size từ chu vi...

Size Chart

Giá của dịch vụ khắc theo yêu cầu sẽ là:

*Khắc máy lazer:
+ Khắc chữ trong lòng nhẫn: 150.000VND
+ Khắc chữ mặt nhẫn:
250.000VND

*Khắc thủ công:
Báo giá tùy theo mẫu yêu cầu

Engrave Service
Close

Behind the Label

A documentary film in lab

Play Video