Kén Tương Bracelet

by Cuội Spirit

6.150.000₫ SKU: C4GB03

KÉN TƯƠNG

"Giêng sa giăng ý thuyên hàn
Giêng ươm đôi vẻ mượn ngàn vấn vương
Ngày nằm, tháng đứng, năm thương
Tương nàng nay đã tức tình tỏ chăng?"

/ Tương cảm - Tương tơ - Tương ngộ /

. Những sợi tơ bắt đầu cộng hưởng dần thành những mảnh tơ lớn hơn, siết chặt và bền bỉ hơn. Sau những lần biết cách chuyển hóa ý niệm sang hành động, ta nhận lại là những quả ngọt đầu tiên trên chặng đường của cả hai.
. Những điểm tương đồng ban sơ, những tương tơ về những lần hẹn hò cùng nhau. Và thật may rằng ta sẽ biết cách để cùng nhau tết thêm ngày một thật nhiều điểm tương đồng cho nhau và tìm thấy nhau ở cuối chặng đường.

Bảng quy đổi size từ chu vi...

Size Chart

Giá của dịch vụ khắc theo yêu cầu sẽ là:

*Khắc máy lazer:
+ Khắc chữ trong lòng nhẫn: 150.000VND
+ Khắc chữ mặt nhẫn:
250.000VND

*Khắc thủ công:
Báo giá tùy theo mẫu yêu cầu

Engrave Service