Kén Đương Bracelet

by Cuội Spirit

6.985.000₫ SKU: C4GB02

KÉN ĐƯƠNG

"Nguyện tay đan lấy nửa mình
Dẫu mưa dẫu nắng chẳng là nhị nguyên.
Nguyện là đôi mảnh đơn sơ
Chỉ cần đừng lỡ Giêng rèn bấy lâu,
Nguyện dù muôn kiếp nông sâu,
Chỉ cần thực tại, dấu gì vị lai".

. Ta se tơ rồi ta đan tơ với những sắp xếp, cân đối kĩ lưỡng về điều kiện và xúc cảm. Chúng ta chất chứa trong nhau ban đầu có thể là sự ngờ vực chưa thể giao phó cho nhau toàn bộ niềm tin của mình. Tuy nhiên đâu đó trong ta, ta tin vào một niềm tin vô hình mà mãnh liệt để rồi tâm thức và sự tương tức sẽ dẫn lối ta về cùng một tầng rung động với nhau. Nếu Ươm là sự vì nhau để thấu hiểu thì Đan là những nối kết nguyên bản, là nguồn dẫn của một lớp nền vững chải để ta có thể cùng vì nhau, đặt mình ở vị trí của nhau và hòa vào nhau làm một.

Bảng quy đổi size từ chu vi...

Size Chart

Giá của dịch vụ khắc theo yêu cầu sẽ là:

*Khắc máy lazer:
+ Khắc chữ trong lòng nhẫn: 150.000VND
+ Khắc chữ mặt nhẫn:
250.000VND

*Khắc thủ công:
Báo giá tùy theo mẫu yêu cầu

Engrave Service