Kén Giao Gold Ring

by Cuội Spirit

0₫ SKU: C4GR10-M

KÉN GIAO

"Nguyện tay đan lấy nửa mình
Dẫu mưa dẫu nắng chẳng là nhị nguyên.
Nguyện là đôi mảnh đơn sơ
Chỉ cần đừng lỡ Giêng rèn bấy lâu,
Nguyện dù muôn kiếp nông sâu,
Chỉ cần thực tại, dấu gì vị lai".

. Trong mỗi chúng ta sẽ đồng điệu cao nhất là một nửa của nhau, phần còn lại đó là sự khác biệt của nhau. Vì chúng ta luôn có xu hướng tìm kiếm lấy sự đồng điệu của nhau, thế nhưng những điều khác biệt lại chính là động lực để chúng ta hoàn thiện nửa phần còn lại thành một bản thể hoàn hảo nhất.

. Việc duy nhất ta cần đó là mọi thứ đều xuất phát từ lòng tự nguyện của đôi ta, nguyện hiểu về nhau, nguyện chấp nhận, và nguyện thay đổi vì nhau. Khi đó, ta sẽ có với nhau một Giao Điểm, nơi không còn cái tôi, không còn bản ngã.

Bảng quy đổi size từ chu vi...

Size Chart

Giá của dịch vụ khắc theo yêu cầu sẽ là:

*Khắc máy lazer:
+ Khắc chữ trong lòng nhẫn: 150.000VND
+ Khắc chữ mặt nhẫn:
250.000VND

*Khắc thủ công:
Báo giá tùy theo mẫu yêu cầu

Engrave Service