Kén Lộng Gold Ring

by Cuội Spirit

0₫ SKU: C4GR09

 KÉN LỘNG

"Ươm thời minh nguyệt tường quang,
Tay tan trong bận nguyện hàn chứng duyên,
Ươm chi Giêng rẽ nỗi niềm
Giếm mình một vẻ vạn phần xót thân,
Chi bằng san lấy nửa phần
Trong nghìn sầu thống thêm lần "mới-ta".

Cách đôi ta kí gửi cho nhau những niềm tin, những kỳ vọng vào nhau cũng là từng mảnh ghép một ta xây đắp nên một chiếc tổ của chung. Nơi có chưa những sự tương tức cùng nhau, những quy định ngầm hiểu cùng nhau. Rằng việc hiểu nhau không chỉ ở những điều ta nói ra, mà chính là cách ta thương một người, thương những quy tắc của riêng họ và nhìn thấy sự khác nhau của cả hai chính là phần còn thiếu mà mỗi bản thân ta sẽ phải hoàn thiện cùng nhau.

Bảng quy đổi size từ chu vi...

Size Chart

Giá của dịch vụ khắc theo yêu cầu sẽ là:

*Khắc máy lazer:
+ Khắc chữ trong lòng nhẫn: 150.000VND
+ Khắc chữ mặt nhẫn:
250.000VND

*Khắc thủ công:
Báo giá tùy theo mẫu yêu cầu

Engrave Service