Kén Phiến Earrings

by Cuội Spirit

2.965.000₫ SKU: C4GE07

KÉN PHIẾN

"Nguyện tay đan lấy nửa mình
Dẫu mưa dẫu nắng chẳng là nhị nguyên.
Nguyện là đôi mảnh đơn sơ
Chỉ cần đừng lỡ Giêng rèn bấy lâu,
Nguyện dù muôn kiếp nông sâu,
Chỉ cần thực tại, dấu gì vị lai".

Ta có thể tìm nàng trong nhiều hình tướng khác nhau, nhưng nàng chỉ thật sự xuất hiện khi tồn tại dưới dạng rung động tâm hồn với ta. Là khi ta quên mất đi những quy chuẩn về một hình mẫu lý tưởng, là khi ta tự thấy thương nửa kia như thương lấy chính mình. Cảm giác đúng người là khi ta thấy nhau đẹp vô hình tướng, đúng vô điều kiện và vọng về cùng một phía, phía chân trời rực rỡ chỉ có ánh nắng của sự tin yêu nguyên bản.

Bảng quy đổi size từ chu vi...

Size Chart

Giá của dịch vụ khắc theo yêu cầu sẽ là:

*Khắc máy lazer:
+ Khắc chữ trong lòng nhẫn: 150.000VND
+ Khắc chữ mặt nhẫn:
250.000VND

*Khắc thủ công:
Báo giá tùy theo mẫu yêu cầu

Engrave Service