Lâm Giêng Gold Ring

by Cuội Spirit

0₫ SKU: C4GR13

Là nhân chứng ghi chép lại những vết hằn của thời gian, trầm tích của thiên nhiên, cây sẽ chẳng nên trăm tuổi nếu không được bảo bọc từ vỏ.

Vỏ cây - Chính là bộ phận ngoài cùng, là tấm lá chắn vững chãi để bao lấy một thực thể, chịu đựng giông tố, va chạm của thiên tai, dẫn nguồn sữa từ lòng đất nuôi cây. Hay nói cách khác, vỏ là một hiện diện cho kẻ bảo vệ, là người anh cả căng mình thật lớn để chở che từng thành viên.

Như một cách sắp đặt mà tạo hóa ban tặng. Vỏ cây hay bất kì bộ phận nào của cây cũng không thể thiếu nhau được. Chúng tương hợp cùng nhau, cộng sinh, hòa vào thành một thực thể viên mãn, mỹ miều!

Bảng quy đổi size từ chu vi...

Size Chart

Giá của dịch vụ khắc theo yêu cầu sẽ là:

*Khắc máy lazer:
+ Khắc chữ trong lòng nhẫn: 150.000VND
+ Khắc chữ mặt nhẫn:
250.000VND

*Khắc thủ công:
Báo giá tùy theo mẫu yêu cầu

Engrave Service