Kén Vọng Gold Ring

by Cuội Spirit

0₫ SKU: C4GR11-M

KÉN VỌNG

"Nguyện tay đan lấy nửa mình
Dẫu mưa dẫu nắng chẳng là nhị nguyên.
Nguyện là đôi mảnh đơn sơ
Chỉ cần đừng lỡ Giêng rèn bấy lâu,
Nguyện dù muôn kiếp nông sâu,
Chỉ cần thực tại, dấu gì vị lai".

. Anh nhìn em quan lăng kín của niềm yêu thương nguyên bản. Trông nhau thật đẹp với cái cách thật riêng. Đó là những rung cảm thuộc tầng yêu thương tâm hồn của nhau. Nhìn nhau ta thấy một ngôi nhà nhỏ, ta thấy đằng sau lớp vỏ bọc xù xì của nhau chẳng còn phân định "nhị nguyên".

. Cảm giác đúng người là khi ta thấy nhau đẹp vô hình tướng, đúng vô điều kiện và vọng về cùng một phía, phía chân trời rực rỡ chỉ có ánh nắng của sự tin yêu nguyên bản.

Bảng quy đổi size từ chu vi...

Size Chart

Giá của dịch vụ khắc theo yêu cầu sẽ là:

*Khắc máy lazer:
+ Khắc chữ trong lòng nhẫn: 150.000VND
+ Khắc chữ mặt nhẫn:
250.000VND

*Khắc thủ công:
Báo giá tùy theo mẫu yêu cầu

Engrave Service