CHUYỆN Ở CUỘI | 𝐁𝐈 | करुणा | 𝐊𝐚𝐫𝐮𝐧̣𝐚̄

𝐁𝐈 | करुणा | 𝐊𝐚𝐫𝐮𝐧̣𝐚̄

NGUYỄN ĐẠT NHÂN

“करुणा/ Karuṇā, là "bi" trong "từ bi", là hiểu rằng đau khổ của người khác cũng là đau khổ của mình
करुणा hướng ra ngoài, nghĩa là cần đặt mình vào vị trí của người đối diện, mới hiểu được ý nghĩa của tâm bi
thế nên nhẫn rộng một chút, để mỗi khi xoay chỉnh lại, là một lần nhắc nhở mình thực hành tâm bi”
Những dòng chia sẻ của Đạt Nhân như thấm sâu vào từng hơi thở của Cuội, ở đâu đó sâu bên trong chúng ta cất giấu một cái “bi”.
Bi ở đây không những là bi ai, khổ hạnh, “bi” xuất phát từ tâm thương cảm, trắc ẩn cùng với những mảnh đời mà đâu đó ta thấy mình may mắn hơn họ.
Bi còn là lòng bao dung vô điều kiện với hoàn cảnh của ai đó mà chí ít ta thấy được chính bản thân mình của quá khứ bên trong.
Bi là khi sự trung kiên của ta dám đối mặt với “bóng tối của tâm hồn” chính mình. Nơi mà đâu đó trong tiềm thức ta luôn tìm cách trốn tránh. Đối mặt, thích nghi và thả đi là cách duy nhất ta luôn vững tin vượt qua khổ hạnh của chính mình, của cuộc sống, của đời.
Bi hiện hữu cho sự thuận thảo vô điều kiện, không còn ranh giới, phân biệt.
Bởi thân ta là họ, họ là ta.
Nơi chỉ còn Vô Ngã và Sự Thật.
Ảnh: Nguyễn Đạt Nhân
CHUYỆN Ở CUỘI | 𝐁𝐈 | करुणा | 𝐊𝐚𝐫𝐮𝐧̣𝐚̄