CHẠM WORKSHOP: CHẾ TÁC THỦ CÔNG DÂY CHUYỀN  Đôi nét về sự ra đời của Chạm Workshop: Chạm Workshop lần đầu tiên được tổ chức...

 𝐀𝐍𝐍𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐀𝐑𝐘 - 𝐓𝐇𝐄 𝐅𝐎𝐔𝐍𝐃𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐀𝐘 𝟐𝟎𝟐𝟐 "NHẤT KỈ NHẤT HỘI" Mr. GIA LE | 𝐏𝐨𝐝𝐜𝐚𝐬𝐭 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐥𝐞𝐫 - 𝐄𝐩.𝟎𝟏 Mỗi một ngày chúng ta lướt qua...

The Story Thương hiệu Cuội được thành lập vào tháng 6 năm 2020 bởi những người trẻ có niềm đam mê với trang sức thủ công và...