Kén Khải Gold Ring

by Cuội Spirit

0₫ SKU: C4GR08

KÉN KHẢI

"Duyên cơ hẳn có định là,
Bách niên sở tại chuyện rằng chánh ta
Giêng vàng soi ánh duyên cơ,
Giêng thời khó lỡ, thuận lời có đôi."

Vạn sự an bày sẽ chẳng là một câu nói động viên mà đó chính là sự cởi bở lớp “bản ngã” từ bên trong. Nơi mà chúng ta đã mất với nhau một chặng đường thật ròng rã để dệt nên một lớp vỏ đủ lớp và rồi ta lại không là ta của hôm qua mà là một “ta-mới” cùng nhau. Một cá thể mới mà ở đó có sự hòa hợp của cả hai. Những điều cốt túy hay những vụn vỡ thuở thời, chúng hiện diện không phải để cản ta trùng bước. Mà khiến chúng ta cùng nhau trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn và bền bỉ hơn với chặng đường mới phía trước.

Bảng quy đổi size từ chu vi...

Size Chart

Giá của dịch vụ khắc theo yêu cầu sẽ là:

*Khắc máy lazer:
+ Khắc chữ trong lòng nhẫn: 150.000VND
+ Khắc chữ mặt nhẫn:
250.000VND

*Khắc thủ công:
Báo giá tùy theo mẫu yêu cầu

Engrave Service