Kén Tinh Earrings

by Cuội Spirit

4.495.000₫ SKU: C4GE06

KÉN TINH

"Nguyện tay đan lấy nửa mình
Dẫu mưa dẫu nắng chẳng là nhị nguyên.
Nguyện là đôi mảnh đơn sơ
Chỉ cần đừng lỡ Giêng rèn bấy lâu,
Nguyện dù muôn kiếp nông sâu,
Chỉ cần thực tại, dấu gì vị lai".

Chúng ta là hai bản thể, là một phần tạo hóa, chúng ta sẽ không thể nào tách rời quy luật của tự nhiên. Thế nhưng suy cho cùng, sợi tơ có bền bỉ hay không, chiếc tổ có vững chắc hay không thì đó là bởi sự quyết tâm và kiên trì của Nhộng.

Sẽ chẳng có khó khăn nào nếu chúng ta biết cách định nghĩa chúng và thực hành chúng. Sẽ không tồn tại một mâu thuẫn nào nếu ta biết cách chấp nhận sự không hoàn hảo của mỗi chúng ta và ngồi lại giải bày cùng nhau. Kiên trì và nổ lực khắc phục vì nhau. Và quan trọng nhất là những cố gắng sẽ chưa bao giờ là thừa nếu như ta thật sự hết mình vì nhau và đồng lòng tin cùng nhau để bồi dưỡng cho cái trung nhân - Cái nguồn.

"Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên"

Bảng quy đổi size từ chu vi...

Size Chart

Giá của dịch vụ khắc theo yêu cầu sẽ là:

*Khắc máy lazer:
+ Khắc chữ trong lòng nhẫn: 150.000VND
+ Khắc chữ mặt nhẫn:
250.000VND

*Khắc thủ công:
Báo giá tùy theo mẫu yêu cầu

Engrave Service