Lương Giêng Necklace

by Cuội Spirit

3.040.000₫
LƯƠNG GIÊNG

𝐺𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑔𝑜̣̂ 𝑡𝑎̣ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 “𝑜̛𝑖”!
𝐺𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑣𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑜̛̣𝑖 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑜̛ 𝑚𝑜̛ 𝑚𝑎̀𝑛𝑔.

. Vương những sợi tơ, gieo những hạt mầm đầu tiên như cái cách ta gieo vào nhau những tia hi vọng, những kì vọng cho ngày lúa chín trổ bông, được mùa chàng mang sính lễ sang nhà rạng hỏi,

. Hình ảnh những hạt mầm được gieo như nung nấu tận sâu bên trong một niềm tin sống, làm việc và phấn đấu của đấng nam nhi trai làng. Dẫu chưa đến lúc lúa trổ bông, chưa đến ngày gặt quả, thế nhưng chính những động lực phấn đầu mới là những sợi tơ bền bỉ nhất để niềm tin được trổi dậy một cách mãnh liệt nhất.

"Lúa chín tháng mấy hỡi nàng,
Năm dài tháng nhớ rặng ngày chóng Giêng

Bảng quy đổi size từ chu vi...

Size Chart

Giá của dịch vụ khắc theo yêu cầu sẽ là:

*Khắc máy lazer:
+ Khắc chữ trong lòng nhẫn: 150.000VND
+ Khắc chữ mặt nhẫn:
250.000VND

*Khắc thủ công:
Báo giá tùy theo mẫu yêu cầu

Engrave Service