Mộc Nhu Ring

by Cuội Spirit

490.000₫ SKU: BST1N1
Inspired by the youthfulness of tender shoots, the Tender Bough Ring represents the beginning of live and the vibrant vitality of life.

Bảng quy đổi size từ chu vi...

Size Chart

Giá của dịch vụ khắc theo yêu cầu sẽ là:

*Khắc máy lazer:
+ Khắc chữ trong lòng nhẫn: 150.000VND
+ Khắc chữ mặt nhẫn:
250.000VND

*Khắc thủ công:
Báo giá tùy theo mẫu yêu cầu

Engrave Service