Mộc Vệ Ring

by Cuội Spirit

515.000₫ SKU: BST1N14

Mankind originated from the infinite universe. Each and every individual possesses a hidden constellation.
The Asteroid Ring show the individual differences, a distinct personality and mindset.

Bảng quy đổi size từ chu vi...

Size Chart

Giá của dịch vụ khắc theo yêu cầu sẽ là:

*Khắc máy lazer:
+ Khắc chữ trong lòng nhẫn: 150.000VND
+ Khắc chữ mặt nhẫn:
250.000VND

*Khắc thủ công:
Báo giá tùy theo mẫu yêu cầu

Engrave Service