Nguyện Giêng - Gold Ring

by Cuội Spirit

0₫ SKU: C4GR04

NGUYỆN GIÊNG


𝐺𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑠𝑜𝑖 𝑎́𝑛ℎ 𝑑𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑐𝑜̛

𝐺𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑜́ 𝑙𝑜̛̃, 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑘𝑒̂́𝑡 đ𝑜̂𝑖


Chúng ta vẫn đang mong mỏi từng ngày rằng, những tình cảm bên trong anh dành cho em sẽ chẳng cao trào, cũng sẽ chẳng bình thường.


Tựa như cách chúng ta đi dần đến điểm vô cực!


Nơi mà chúng ta không có đỉnh điểm để rồi gục ngã và rơi tự do, nơi mà không phải những thống khổ tận đáy vực để rồi vùng mình để trỗi dậy vật vã.


Nơi chúng ta chỉ cần thực tại, tay vẫn còn đan lấy nhau ấy là ngày ta còn thuộc về nhau. Khi ta biết được ranh giới tận cùng cũng chỉ là khi đôi ta cảm thấu được định nghĩa mà không dùng ngôn từ để đặt tả, là khi hai tâm hồn nằm cùng một phía vô cùng, không còn nhị nguyên.


Lúc chúng ta biết rằng những bản kế hoạch vĩ đại cho tương lai chẳng còn đáng quý bằng lúc nghe thấy được nhịp đập của nhau ngay ở kề cạnh, ngửi thấy được mùi của sự nồng nàn cho nhau. Quyện lấy nhau như một cá thể đồng nhất, cùng một suy nghĩ, ngay trong thực tại này ta thấy trong ánh mắt đôi ta ở một chân trời vị lai.


"Nguyện tay đan lấy nửa mình

Dẫu mưa dẫu nắng chẳng là nhị nguyên.

Nguyện là đôi mảnh đơn sơ

Chỉ cần đừng lỡ Giêng rèn bấy lâu,

Nguyện dù muôn kiếp nông sâu,

Chỉ cần thực tại, dấu gì vị lai".

Bảng quy đổi size từ chu vi...

Size Chart

Giá của dịch vụ khắc theo yêu cầu sẽ là:

*Khắc máy lazer:
+ Khắc chữ trong lòng nhẫn: 150.000VND
+ Khắc chữ mặt nhẫn:
250.000VND

*Khắc thủ công:
Báo giá tùy theo mẫu yêu cầu

Engrave Service