Viên Giêng - Gold Ring

by Cuội Spirit

0₫ SKU: C4GR05

VIÊN GIÊNG

𝐷𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑐𝑜̛ ℎ𝑎̆̉𝑛 𝑐𝑜́ đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑙𝑎̀,
𝐵𝑎́𝑐ℎ 𝑛𝑖𝑒̂𝑛 𝑠𝑜̛̉ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑡𝑎
𝐺𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑠𝑜𝑖 𝑎́𝑛ℎ 𝑑𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑐𝑜̛,
𝐺𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑜́ 𝑙𝑜̛̃, 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑜́ đ𝑜̂𝑖.

. Ta thành đôi là ngày ta nhìn về những khó khăn, gian truân đã cùng nhau vượt qua và rồi trong mắt nhau ta thấy nụ cười nhẹ tênh.

. Hình ảnh chỉ đỏ xiết nhau lại gần, khi ta đã biết học cách chấp nhận gian nan, biết chấp nhận yêu những khuyết điểm của nhau và học cách để... bao dung.

. Những giọt nước đầu nguồn hòa vào nhau bằng chính cách chúng tự thích nghi nhau và gửi gắm cho nhau một phần của nửa còn lại. Để rồi đến cuối cùng, điều ta còn lại là sự hành nguyện. Viên mãn.

Ngày ta cùng nhìn về một phía.

Bảng quy đổi size từ chu vi...

Size Chart

Giá của dịch vụ khắc theo yêu cầu sẽ là:

*Khắc máy lazer:
+ Khắc chữ trong lòng nhẫn: 150.000VND
+ Khắc chữ mặt nhẫn:
250.000VND

*Khắc thủ công:
Báo giá tùy theo mẫu yêu cầu

Engrave Service