Vĩnh Liên Ring

by Cuội Spirit

410.000₫ SKU: BST1N3
Flexible and everlasting like the lotus flower, the Endless Lotus Ring is a versatile addition to any outfit of yours. The Endless Lotus Ring carries the purity of the lotus flower, and lasts for an eternity of time.

Bảng quy đổi size từ chu vi...

Size Chart

Giá của dịch vụ khắc theo yêu cầu sẽ là:

*Khắc máy lazer:
+ Khắc chữ trong lòng nhẫn: 150.000VND
+ Khắc chữ mặt nhẫn:
250.000VND

*Khắc thủ công:
Báo giá tùy theo mẫu yêu cầu

Engrave Service